تماس با ما صفحه نخست

 تعرفه های اینترنت پر سرعت


مشترکین محترم برای ثبت نام اینترنت ، طرح مورد نظر خود را انتخاب کرده و از سرویس خود مطلع شوید و در صورت نیاز با کارشناسان ما ارتباط بر قرار کنید.


 

 قوانین و مقرّرات سرویس های اینترنت


  مطابق مصوبه 223 کمیسیون تنظیم مقررات، در صورت درخواست مشترک، هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی و نصب مودم 150.000 ريال و به عهده مشترک خواهد بود.
 به کليه قيمت هاي فوق %9 ماليات ( %6 ماليات بر ارزش افزوده و %3 عوارض شهرداري ) افزوده مي شود.
 هزینه نصب تمامی سرویس ها 150000 ریال و هزینه مخابراتی 50000 ریال می باشد.
 حداکثر ضریب تسهیم خط 1 به 8 تعیین میشود و حداقل نرخ بیت تضمین شده  برای مشترکین، به میزان یک هشتم نرخ بیت خط ایشان می باشد.
 منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک دریافتی در آن دوره است و ترافیک ارسال رایگان در نظر گرفته می‌شود.
 مطابق مصوبه 237 کمیسیون سازمان تنظیم مقررات، قیمت سرویس های فوق بر اساس هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه و هزینه ترافیک می باشد.
 برای مصارف کسری از گیکا بایت ، تعرفه به صورت خطی محاسبه می شود.
 ترافیک اضافه خریداری شده در هردوره توسط مشترک ، فقط به یک دوره بعد منتقل خواهد شد.